Vad?

ICF (International Coaching Federation) definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach – ett samarbete som sker i en tankeväckande och kreativ process där klienten inspireras att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkt att klienten är expert i sitt eget liv och arbete, coachen ställer därför frågor istället för att ge råd.

Hur?

Coaching sker via individuella personliga möten eller möten via telefon eller dator. En coachingsession är 60 minuter lång och det är du som klient som bestämmer vad du vill diskutera. Coachen lyssnar aktivt och ställer frågor som hjälper dig att få perspektiv på saker eller situationer. Coachen hjälper dig att navigera rätt och hitta dina egna lösningar. Coachens roll är att hjälpa dig hålla rätt kurs för att nå det mål som du satt för coachingsamarbetet, men det är du själv som jobbar med ditt mål och tar dom steg som du behöver ta för att nå ditt mål. För ditt mål kommer du nå om du själv är redo att jobba för det!

Varför?

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre. Med hjälp av coaching lär du känna dig själv bättre genom att du blir medveten om dina värderingar och dina talanger. I början av ett coachingsamarbete skriver du, med hjälp av coachen, en målformulering för samarbetet – vad är det som du som  klient vill uppnå genom coachingen? Coachen hjälper dig att nå ditt mål genom att ställa frågor som får dig att själv hitta dina egna lösningar och se din fulla potential.

ICF (International Coaching Federation)

ICF är en oberoende internationell branschorganisation för coacher. ICF kvalitetssäkrar att vi som Diplomerade eller Certifierade Coacher fått rätt utbildning och att vi klarar dom prov som ingår i våra utbildningar. ICF ställer krav på fortsatt utbildning, och kompetensutveckling, för att få behålla en erhållen ICF coach status, det här följs upp genom att man får poäng för olika aktiviteter och utbildningar som man deltar i. ICF har också ett etiskt råd som är till för både coacher och klienter, alla ICF coacher följer ICFs etiska riktlinjer och arbetar enligt 11 kärnkompetenser som ICF tagit fram.

På ICF Sveriges hemsida kan du läsa mer om coaching och ICF. ICF Finlands hemsida (endast på finska) finns information om certifierade och diplomerade ICF coacher i Finland.