Team

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.

/Henry Ford

Ett fungerande samarbete i ett team kräver tid, och jobb av alla i teamet. En förutsättning för ett välfungerande samarbete är att man känner varandra och har haft möjlighet att tillsammans hitta sina roller i teamet. Det här arbetet är allas ansvar, men ledaren är den som behöver ta ledningen för investeringen i teambuilding och ge teamet tid att sökande och hitta sina roller i teamet. 

 

När ett välfungerande team, med ett bra samarbete, får en ny medlem eller en medlem lämnar är det ingen garanti att det goda samarbetet per automatik fortsätter. Varje gång en person kommer till eller en person lämnar rubbas gruppdynamiken och man behöver lära känna varandra igen på ett nytt sätt. Den välkända FIRO-modellen belyser det här på ett väldigt bra sätt – när någon lämnar eller kommer till i en grupp eller team gungas båten och alla behöver hitta sina platser igen för att stabilisera båten.

 

Team som känner varandra väl, som haft möjlighet att jobba tillsammans och som har ett välfungerande samarbete klarar en ändring bättre och hittar sina roller igen mycket snabbare. Teambuilding är inte att underskatta och det är en investering, i både tid och pengar, som ger bra avkastning både kort- och långsiktigt.

 

MEN teambuilding är inte samma sak som att bowla, köra gokart eller en gemensam After Work. Nej, teambuilding är mer än så och för maximal effekt för alla innebär teambuilding att man jobbar med konkreta frågor som rör det gemensamma arbetet och vem man är som grupp eller team. En lyckad teambuilding innehåller också någon form av lära känna varandra övning, och ett konkret resultat att ta med sig till det dagliga arbetet. Att teambuilding sedan avslutas med någon trevlig gemensam aktivitet som bowling, gokart eller middag det är en helt annan sak och också en sak som är positiv och ger ytterligare avkastning på investeringen i teambuilding.

 

När har du senast investerad i teambuilding? Jag hjälper gärna dig och ditt team med er teambuilding. Jag lovar bra avkastning på investeringen OM du och ditt team är villiga att jobba för att lära känna varandra för att samarbeta ännu bättre.