Tro, hopp och kärlek

I tro, hopp och kärleks varma sken jobbar jag idag. Tre symboler som betyder jul för mig. Tre symboler som också står för hem, familj, traditioner och rötter. Kännetecknet för Jeppis, tre symboler som syns på fler sätt och vi fler tillfällen än bara nu i juletider.

Tro, hopp och kärlek hör också till gott ledarskapet. Det är tre ingredienser som utgör en bra bas för ledarskapet. Tre symboler som påminner om vad som är viktigt när man leder andra, men även när man leder sig själv.

TRO på medarbetarnas förmåga och kompetens. Tro på att vi tillsammans och individuellt klarar dom uppgifter vi står inför. Tro på att dom uppsatta målen nås. Tro även på framtiden och att vi är på väg åt rätt håll. Tro på att vi fortsätter utvecklas som organisation så att vi levererar det kunderna vill ha och klarar oss i konkurrensen.

HOPP när det inte riktigt går som på Strömsö. Hopp när tiderna är tuffa och vi står inför utmaningar. Att ingjuta hopp och med sitt ledarskap visa att vi fixar det här är en av ledarens viktigaste uppgifter, speciellt i tuffa tider och tider av omställning. Att som ledare våga visa sig sårbar, våga säga att jag inte vet, våga visa att det är tufft och med det visa sig mänsklig ger hopp och stärker teamet.

KÄRLEK och omtanke om medarbetarna som individer och som team. Att måna om medarbetarnas och det egna välmåendet på arbetet är viktigt, men det är inte bara ledarens ansvar. Att ställa krav och sätta ner foten är också kärlek även om den ibland känns tuff och gör ont, omtanke är också att sätta gränser och hjälpa andra hitta den rätta rollen och ibland även rätta företaget. En arbetsgemenskap där alla känner sig sedda, uppskattade och behövda det är kärlek på jobbet det. Och den kärleken och omtanken syns i resultatet, välmåendet och hur företaget utvecklas.

Hur står det till med ditt ledarskap? Har du med dom tre ingredienserna tro, hopp och kärlek?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *