Vad har ni för mål?

En av grundstenarna för ett gott ledarskap är att det finns ett gemensamt mål, en gemensam vision för teamet. Vad ska vi uppnå tillsammans, och hur målar vi upp det vi vill nå så att alla är beredda att jobba för det?

Glöm inte bort det viktiga VARFÖR i diskussionerna om målet för teamet. Varför behövs för att förstå sin roll, teamets roll och företagets mål med verksamheten. Varför kan finnas, och bör finnas, på olika nivåer och för teamet är det viktigaste att förstå varför man jobbar där man gör och varför det uppsatta målet är viktigt.

Det bästa samarbetet kommer när man jobbar självständigt mot ett gemensamt mål. Det är här det coachande ledarskapet är en väldigt bra ledarstil – som ledare ger du dina medarbetare ansvar och frihet att hitta egna lösningar som ger bäst och snabbast resultat. Men utan ett gemensamt mål kommer ni inte lyckas, det är det gemensamma målet som gör att ni alla vet vart ni är på väg och ger er alla möjlighet att med er kunskap och kompetens tillsammans men individuellt uppnå målet.

Har du mål för ditt team? Vet dina medarbetare vad dom som individer ska fokusera på för att tillsammans nå era mål?

Ps. Vll du ha hjälp med att jobba med målen tillsammans med ditt team? Är det dags för en teamworkshop för att stämma av, planera och sätta nya mål? Hör av dig, jag hjälper gärna dig och ditt team! Ds. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *