Storm!

Vad händer med oss som individer och hur agerar vi som grupp när krisen är ett faktum? Hur påverkar krisen oss efteråt? Hur lever den, och konsekvensen av den, kvar generation efter generation? Det här är två frågor som var centrala i Åbo Svenska Teaters pjäs Storm som jag såg förra veckan. En lite annorlunda […]