Tjänster

Föreläsning 28.1

ÖKAD SJÄLVINSIKT = SÄKRARE SOM LEDARE = BÄTTRE RESULTAT

Läs mer här

Om oss

Läs mera om oss

Feedback

”Harriet är bra på att uppmärksamma bra arbete genom att lyfta fram bra saker som någon har gjort inför andra. Harriet bryr sig mycket om andra som hon leder och har inslag av många spännande övningar och workshops i det dagliga arbetet.”

Patrik Franklin

”Det jag uppskattade mest, och fortfarande bär med mig, var Harriets förmåga och envishet att vrida och vända på alla frågor så att man verkligen fick sig en tankeställare om hur man såg på sig själv och sitt sätt att vara.”

Åsa

”En varm person som ser alla i rummet. Hon ställer frågor, engagerar alla och ser till att man inte bara lär sig något om sig själv utan även om sin grupp.”

Deltagare i Total SDI workshop

”Bra föreläsning! Kommer ha mycket nytta av den på nuvarande arbetsplats.”

Deltagare i föreläsning om gruppdynamik

”Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja keskusteluun kannustava. Hänellä oli myös hyviä käytännön esimerkkejä etäjohtamisen haasteista ja myös hyvistä kokemuksista. Olin tyytyväinen Harriet Bodön vetämään koulutukseen.”

Osallistuja onnistunut etäjohtaminen koulutus elokuu 2019

”Kunnig och engagerad. Istället för att ge svar fick hon gruppen att reflektera kring och konkretisera sitt resultat. Harriet har en naturlig förmåga eller ett naturligt sätt att få människor att titta på frågeställningar ur olika synvinklar utan att lägga in egna värderingar i frågorna.”

Deltagare i teambuilding workshop

Harriet är en positiv, engagerande och tydlig utbildare som verkligen kan se till att resultatet blir konkret och ge förutsättningar för att det även kan bli långsiktigt.”

Deltagare i teambuilding workshop

”Att få möjligheten att få upptäcka sina inre värderingar har varit en mycket givande resa med Harriet under hennes coaching. Med värderingarna har jag kunnat upptäcka vilka styrkor jag besitter och utforskat vidare kring dessa. Det är lätt att fastna i ett sätt att tänka eller se situationer, och då krävs det att man får verktygen för att gå utanför sin komfortzon och börjar tänka i nya banor. Harriet är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare med ett inre lugn. Rekommenderar verkligen Harriet när ni behöver coaching.”

Jani Sjölund

”Harriet hjälper dig att hjälpa dig själv genom att leda dig till självinsikt och en förståelse för hur du själv fungerar och hur det påverkar andra.”

Ivar Gullström Ordförande 2019 JCI Mariehamn

Social Media