Personligt, professionellt & kundanpassat

Våra ledord är äkthet, passion, professionalism och utveckling. Vi planerar våra uppdrag tillsammans med kunden för att det vi gör ska vara rätt och relevant för deltagarna, och ge ett långvarigt resultat. Vårt mål är att ge perspektiv, nya insikter och konkreta verktyg att ta med till både arbete och privatliv.

Tjänster

Coaching

Coaching är ett effektivt sätt för att nå sina mål och uppfylla drömmar. Coaching handlar om att med avstamp i nuet fokusera på framtiden och det man vill uppnå. Med hjälp av en coach som ställer frågor och utmanar dig hittar du dina egna svar och lösningar.

Distansledarskap

Distansarbete är mer än att jobba hemifrån ibland. Att jobba, och leda på distans, kräver nya sätt att planera arbetet, kommunicera, samarbeta och följa upp. Vi har mer än 20 års erfarenhet av distansarbete och distansledarskap från nationella och internationella organisationer. 

Ledarskap

Ledarskap handlar om framtiden, om att inspirera andra att följa med på resan mot dom uppsatta målen. För att leda andra så måste man först kunna leda sig själv. En bra ledare ser potentialen i medarbetarna och ger utrymme för utveckling. 

Team

Ett team är en grupp människor som jobbar tillsammans för att nå gemensamma mål på utsatt tid och med hög kvalitet. Enkelt och funkar alltid, eller? Att jobba tillsammans i team kan vara utmanande och krävande, det är därför viktigt att lära känna varandra och bygga upp en gemenskap. 

Övrigt

Vi har lång erfarenhet inom kundservice, kundfeedback, kundrelationer, strategiarbete och affärsutveckling. Vi använder i vårt eget arbete agila arbetsmetoder för planering, uppföljning och utvärdering. Vi har ett LEAN tankesätt i allt vi gör. Det här är områden vi utbildar och konsultar inom.

Följ oss på sociala medier!

Feedback

”Harriet är bra på att uppmärksamma bra arbete genom att lyfta fram bra saker som någon har gjort inför andra. Harriet bryr sig mycket om andra som hon leder och har inslag av många spännande övningar och workshops i det dagliga arbetet.”

-Patrik Franklin

"Det jag uppskattade mest, och fortfarande bär med mig, var när Harriets förmåga och envishet att vrida och vända på alla frågor så att man verkligen fick sig en tankeställare om hur man såg på sig själv och sitt sätt att vara"

-Åsa

"En varm person som ser alla i rummet. Hon ställer frågor, engagerar alla och ser till att man inte bara lär sig något om sig själv utan om sin grupp"

Deltagare i Total SDI Workshop

"Bra föreläsning! Kommer ha mycket nytta av den på nuvarande arbetsplats."

Deltagare i föreläsning om gruppdynamik

"Kunnig och engagerad. Istället för att ge svar fick hon gruppen att reflektera kring och konkretisera sitt resultat. Harriet har en naturlig förmåga eller ett naturligt sätt att få människor att titta på frågeställningar ur olika synvinklar utan att lägga in egna värderingar i frågor."

Deltagare i teambuilding workshop

"Harriet är en positiv, engagerad och tydlig utbildare som verkligen kan se till att resultatet blir konkret och ge förutsättningar för att det även kan bli långsiktigt."

Deltagare i teambuilding workshop